Geborgde Werkwijze

18-07-2022

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Bier Internationaal erg belangrijk, ook bij maaltijdbezorging. Bier Internationaal wil bij het bestellen van een maaltijd geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe Bier Internationaal invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Bier Internationaal] wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

 1. Hoe Bier Internationaal, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling van de maaltijd tot en met de bezorging;
 2. Hoe Bier Internationaal ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Bier Internationaal
 3. Hoe Bier Internationaal controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.
 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Bierinternationaal.com heeft bij binnenkomst op de website een leeftijdscontrole waar de klant zijn of haar leeftijd zal moeten invoeren ook bij het aanmaken van een account op deze website zal er om een leeftijd worden gevraagd en bevestigd Verder is onderaan elke pagina een NIX-18 logo geplaatst met link naar website. Ook is er op elke productpagina een NIX 18 logo geplaatst met link naar website. Na een succesvolle bestelling op deze website zal deze verzonden worden via postNL met een leeftijdsverificatie aan de deur. Via deze maatregelen hopen wij verkoop aan minderjarigen te ontmoedigen.

 • Welke instructies er gelden voor medewerkers die bestellingen aannemen (telefonisch of online), die maaltijden bereiden, verpakken en klaarzetten en bezorgen. Zijn er bijvoorbeeld handboeken, informatieflyers of stappenplannen?
 • Beschrijf de stappen die door medewerkers worden gezet wanneer er alcoholhoudende drank als onderdeel van een maaltijd wordt besteld. Hoe wordt de leeftijdsgrens bewaakt bij overdracht van het product aan de bezorger? En hoe wordt ervoor gezorgd dat alcohol alleen wordt afgeleverd aan meerjarige op het juiste adres?
 • Hoe worden leeftijdsgebonden producten gemarkeerd, zodat bezorgers direct weten dat er alcohol wordt bezorgd en dat er moet worden gecontroleerd op de leeftijdsgrens?

Tip: verpak leeftijdsgebonden producten apart en voorzie deze bijvoorbeeld van een NIX18 sticker.

 • Hoe wordt bij aflevering gecontroleerd of de ontvanger daadwerkelijk 18 jaar of ouder is? Namelijk aan de hand van controle van een identiteitsbewijs (conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet).
 1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Al onze medewerkers zijn ervan bewust dat een leeftijdsrestrictie zit op alle producten in deze webshop. Op deze webshop wordt dat gedaan doormiddels van een leeftijdsverificatie bij ingang van de webshop en bij het aanmaken van een account. Leeftijden onder de 18 jaar worden niet geaccepteerd bij het aanmaken van een account

 • Informatievoorziening voor NIX18 en de geborgde werkwijze richting medewerkers via infoflyers, nieuwsberichten, prikborden etc.
 • Trainingen, bijvoorbeeld inwerktrajecten of teambijeenkomsten.
 • Het volgen van de gratis e-learning ‘Voor Elkaar’ via nl/elearningalcohol. Deze online training is niet specifiek gericht op alcoholverkoop op afstand, maar geeft de deelnemer in drie modules de juiste kennis en handvatten mee om verantwoord alcohol te schenken.
 1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Minimaal 1 keer per jaarmoet onderzoek worden gedaan naar de uitvoering van de geborgde werkwijze de geldende verplichtingen. Webshop Bierinternationaal zal minimaal 1 keer per jaar een steekproef uitvoeren binnen eigen organisatie om te controleren of andere medewerkers zich inderdaad aan deze geborgde werkwijze en de geldende verplichtingen te houden. Dit zal kenbaar worden gemaakt door de aanpassing van de datum bovenaan deze brief.  

 • De inzet van zelfcontroles in iedere stap van het proces (van bestelling tot en met bezorging)
 • Periodieke evaluatie van de geborgde werkwijze en actualisering na iedere wijziging van de situatie.
 • De maatregelen die worden genomen indien medewerkers (of externe partijen) zich niet houden aan de afspraken beschreven in de geborgde werkwijze.
0
0,00